Privatlivspolitik – kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere samt ansøgere

Dataansvarlig

S P Maskiner, cvr.nr. 10431514, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager. Herunder finder du vores kontaktoplysninger:

 

S P Maskiner A/S

Låsbyvej 49

Forlev

8660 Skanderborg

 

Søren Peter Madsen

Telefon 86521400

kontor@spmaskiner.dk          

 

 

Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder, og vi sletter disse oplysninger igen, når der ikke længere er et sagligt formål med at behandle dem. Det kan du også læse mere om.

 

I forbindelse med behandling af personoplysninger har den registrerede en række rettigheder, de er beskrevet til slut i dokumentet.

 

Inden et ny samarbejde begynder

Hvis du kontakter os med henblik på eventuelt køb af vores produkter, vil vi indsamle personoplysninger til brug for udarbejdelse af tilbud samt for yderligere dialog og service.

 

De oplysninger, vi indsamler, får vi som udgangspunkt af dig selv, og der er tale om almindelige oplysninger, herunder navn, e-mail, mobil og eventuelt stilling og virksomhed.

 

Hvis der ikke bliver indgået en aftale, vil alle personoplysninger blive slettet senest efter 6 måneder.

 

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b) eller 6, 1, f). Den legitime interesse, vi forfølger, er vores interesse i at yde bedst mulig service og i at gennemføre et salg.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, ligesom oplysningerne ikke overføres til lande udenfor EU. 

 

Mens du er kunde hos S P Maskiner

De personoplysninger, vi indsamler, får vi som udgangspunkt af dig selv, og der er tale om almindelige oplysninger, herunder navn, e-mail, mobil og stilling samt virksomhed. Desuden indsamler vi oplysninger om købs- og servicehistorik på købte maskiner.

 

Formålet med at indsamle personoplysninger er den konkrete opgaveløsning samt muligheden for at kunne servicere dig bedst muligt.

 

Vi behandler / opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe du er kunde hos S P Maskiner.

 

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, ligesom oplysningerne ikke overføres til lande udenfor EU.

 

Kun i de tilfælde, hvor du ønsker vores assistance til at formidle lån i forbindelse med et køb, vil vi videregive dine oplysninger efter aftale med dig.

 

Når du ikke længere er kunde hos S P Maskiner

Når et kundeforhold ophører, vurderer vi hvilke personoplysninger, der skal slettes og hvilke, der skal gemmes.

 

De oplysninger, der skal slettes, vil blive det senest efter 6 måneder.

 

De oplysninger, der skal gemmes, bl.a. med baggrund i bogføringsloven, vil blive gemt i 5 år.

 

Hjemmel til denne behandling er persondataforordningens artikel 6, 1, c).

 

Leverandør til S P Maskiner

De personoplysninger, vi indsamler, får vi som udgangspunkt af dig selv, og der er tale om almindelige oplysninger, herunder navn, e-mail, mobil og stilling samt virksomhed.

 

Formålet med at indsamle personoplysninger er at kunne varetage den nødvendige dialog i forbindelse med dine leverancer.

 

Vi behandler / opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe du er leverandør til S P Maskiner. Når vores samarbejde ophører, gemmer vi dine oplysninger så længe det er relevant og så længe lovgivningen påbyder det.

 

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, ligesom oplysningerne ikke overføres til lande udenfor EU.

 

Når du søger job hos S P Maskiner

Når du søger job hos S P Maskiner indsamler vi oplysninger i form af ansøgning og CV og det er kun de oplysninger, du selv sender, vi behandler.

 

Formålet med at indsamle personoplysningerne, er at danne grundlag for vurdering af muligheden for eventuel ansættelse i virksomheden.

 

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er artikel 6, 1, f) og den legitime interesse, vi forfølger, er ønsket om at rekruttere de rette medarbejdere.

 

Hvis du ikke tilbydes en stilling, slettes dine oplysninger senest efter 3 måneder. Hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning i længere tid, kontakter vi dig med henblik på at opnå dit samtykke til denne opbevaring.

 

Hvis du tilbydes en stilling i S P Maskiner, overføres de relevante personoplysninger til personalemappen, og du vil modtage yderligere information, sådan som det kræves efter de persondataretlige regler.

 

Når du bruger vores hjemmeside spmaskiner.dk

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi enkelte personoplysninger. Det kan du læse mere om i virksomhedens cookiepolitik, som du finder her: LINK

 

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne

Vi har implementeret både fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder adgangskoder samt løbende back-up. Drift af vores it-systemer ligger hos en professionel it-leverandør, som vi naturligvis har indgået en databehandleraftale med.

 

Det betyder, at vi i videst muligt omfang har sikret behandlingen af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Søren Peter Madsen, kontaktoplysninger fremgår øverst i denne privatlivspolitik.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Denne privatlivspolitik er udarbejdet og offentliggjort i november 2020.

Cookies

Når du besøger hjemmesiden indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor er der uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Google Analytics

Statistics (anonymous)

Anvendelse

Vi bruger Google Analytics til website statistics. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Google Analytics fortrolighedserklæring.

Statistics (anonymous)

Navn
Udløb
2 years
Funktion
Navn
Udløb
1 day
Funktion
Count and track pageviews

Hotjar

Statistics

Anvendelse

Vi bruger Hotjar til heat maps and screen recordings. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Hotjar fortrolighedserklæring.

Statistics

Navn
Udløb
1 year
Funktion
Store a unique user ID

Facebook

Marketing/Tracking, Functional

Anvendelse

Vi bruger Facebook til display of recent social posts and/or social share buttons. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Facebook fortrolighedserklæring.

Marketing/Tracking

Navn
Udløb
3 months
Funktion
Track visits across websites
Navn
Udløb
1 year
Funktion
Manage ad display frequency
Navn
Udløb
2 years
Funktion
Stores last visit
Navn
Udløb
1 year
Funktion
Store account details
Navn
Udløb
3 months
Funktion
Store a unique session ID
Navn
Udløb
3 months
Funktion
Enable ad delivery or retargeting
Navn
Udløb
2 years
Funktion
Provide fraud prevention
Navn
Udløb
2 years
Funktion
Store browser details
Navn
Udløb
1 year
Funktion
Store account details

Functional

Navn
Udløb
1 week
Funktion
Determine screen resolution
Navn
Udløb
90 days
Funktion
Keep users logged in
Navn
Udløb
90 days
Funktion
Store a unique user ID
Navn
Udløb
90 days
Funktion
Provide fraud prevention
Navn
Udløb
session
Funktion
Track if the browser tab is active

Atlassian Jira Servicedesk

Formål, indtil undersøgelsen

Anvendelse

Vi bruger Atlassian Jira Servicedesk til customer support management. Læs mere

Deling af data

Disse data deles ikke med tredjepart.

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion

Zopim

Formål, indtil undersøgelsen

Anvendelse

Vi bruger Zopim til chat support. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Zopim fortrolighedserklæring.

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
Udløb
Funktion

Optimizely

Statistics

Anvendelse

Vi bruger Optimizely til website statistics. Læs mere

Deling af data

Disse data deles ikke med tredjepart.

Statistics

Navn
Udløb
6 months
Funktion
Store a unique user ID

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion

Adroll

Marketing/Tracking

Anvendelse

Vi bruger Adroll til cross-channel advertising. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Adroll fortrolighedserklæring.

Marketing/Tracking

Navn
Udløb
Funktion

Google DoubleClick

Marketing/Tracking

Anvendelse

Vi bruger Google DoubleClick til cross-channel advertising. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Google DoubleClick fortrolighedserklæring.

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion

Marketing/Tracking

Navn
Udløb
persistent
Funktion
Enable ad delivery or retargeting

QuantCast

Formål, indtil undersøgelsen

Anvendelse

Vi bruger QuantCast til advertising. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse QuantCast fortrolighedserklæring.

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
Udløb
5 years
Funktion
Track audience reach

WP Engine

Statistics, Marketing/Tracking

Anvendelse

Vi bruger WP Engine til website hosting. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse WP Engine fortrolighedserklæring.

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
Funktion

Statistics

Navn
Udløb
8 months
Funktion

Marketing/Tracking

Navn
Udløb
session
Funktion

Google Ads

Marketing/Tracking

Anvendelse

Vi bruger Google Ads til advertising. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Google Ads fortrolighedserklæring.

Marketing/Tracking

Navn
Udløb
90 days
Funktion
Track audience reach

CloudFlare

Functional

Anvendelse

Vi bruger CloudFlare til content distribution network (CDN) services. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse CloudFlare fortrolighedserklæring.

Functional

Navn
Udløb
30 days
Funktion
Identify trusted web traffic

WordFence

Formål, indtil undersøgelsen

Anvendelse

Vi bruger WordFence til website security. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse WordFence fortrolighedserklæring.

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
Udløb
Funktion

Wistia

Marketing/Tracking

Anvendelse

Vi bruger Wistia til video display. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Wistia fortrolighedserklæring.

Marketing/Tracking

Navn
Udløb
persistent
Funktion
Store performed actions on the website

Elementor

Statistics

Anvendelse

Vi bruger Elementor til content creation. Læs mere

Deling af data

Disse data deles ikke med tredjepart.

Statistics

Navn
Udløb
persistent
Funktion
Count and track pageviews

Diverse

Formål, indtil undersøgelsen

Anvendelse

Deling af data

Deling af data afventer undersøgelse

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
opt_in_consent
Udløb
Funktion
Navn
__reff
Udløb
Funktion
Navn
portal_user
Udløb
Funktion
Navn
wpe_is_consent_required
Udløb
Funktion
Navn
Udløb
session
Funktion
Navn
undefined
Udløb
Funktion
Navn
_gcl_au
Udløb
Funktion
Navn
wpe_utmb_sess
Udløb
Funktion
Navn
wpe_utmb
Udløb
Funktion
Navn
complianz_policy_id
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
wp-saving-post
Udløb
Funktion
Navn
_gaexp
Udløb
Funktion
Navn
_hjAbsoluteSessionInProgress
Udløb
Funktion
Navn
_uetsid
Udløb
Funktion
Navn
_uetvid
Udløb
Funktion
Navn
_gat_UA-17364082-1
Udløb
Funktion
Navn
_dc_gtm_UA-17364082-1
Udløb
Funktion
Navn
__hssc
Udløb
Funktion
Navn
_gat
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_4
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_0
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplzFormValues
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_1
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplzDashboardDefaultsSet
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_layout
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_2
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_toggle_data_id_3
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
complianz_config
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
e_globals
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_policy_id
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_functional
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_statistics-anonymous
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
_gac_gb_UA-194473764-1
Udløb
Funktion
Navn
_gcl_gb
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_choice
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
_gcl_aw
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_consent_status
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_preferences
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_statistics
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_marketing
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Udløb
Funktion
Navn
wistia-video-progress-fj42vucf99
Udløb
Funktion
Navn
wistia-video-progress-j042jylrre
Udløb
Funktion
Navn
wpr-hash
Udløb
Funktion
Navn
wpr-show-sidebar
Udløb
Funktion
Navn
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Udløb
Funktion
Navn
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Udløb
Funktion
Navn
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Udløb
Funktion
Navn
loglevel
Udløb
Funktion
Navn
lastAccessFolder_https://spmaskiner.dk
Udløb
Funktion
Navn
lastAccessFolder_https://www_spmaskiner_dk
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_consented_services
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_banner-status
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
_ga_S671QY05PH
Udløb
Funktion
Navn
wp_lang
Udløb
Funktion
Navn
pys_session_limit
Udløb
Funktion
Navn
pys_start_session
Udløb
Funktion
Navn
pys_first_visit
Udløb
Funktion
Navn
pysTrafficSource
Udløb
Funktion
Navn
pys_landing_page
Udløb
Funktion
Navn
last_pysTrafficSource
Udløb
Funktion
Navn
last_pys_landing_page
Udløb
Funktion